skip to Main Content

VISION & KERNEVÆRDIER

Det Danske Bagerlandshold – Det handler om os alle sammen.

For Det Danske Bagerlandshold handler det om stolthed, begejstring og nytænkning. Det handler om at have det overordnet mål i centrum, nemlig medaljerne.
Det handler om et landshold, der gør det godt, men som har ambitioner om at gøre det endnu bedre!
Forudsætningen for succes er, at alle på og omkring holdet ved, hvad målet er, og at vi går i samme retning.
Talentet dyrkes i fællesskabet, og erfaringen er et fundament, som vi deler. Vi går ind til hver konkurrence med viljen til sejr bankende stolt i vore hjerter, og fra start til slut står vi sammen om at give alt, hvad vi har.
Vi tager afsæt i en stærk, lokal forankring på ZBC i Ringsted, hvorfra vi stolt udspringer, og vi engagerer os nationalt og internationalt. Det er et fundament og en kultur, som vi værner om og dyrker hånd i hånd med vores samarbejdspartnere.

En værdi, der bærer holdet.
Ét hold –Én værdi: Fællesskabet.

TROVÆRDIGHED & FÆLLESSKAB

Troværdighed

  • Vi kommer med realistiske udmeldinger –fagligt og økonomisk.
  • Vi udviser tålmodighed –strategien og målsætningen er langsigtet.

Fællesskab

  • Fælles, interne aktiviteter på holdet – Teambuilding.
  • Fællesskab med branchen.
  • Fællesskab med sponsorerne.

STRATEGI 2016 -2020

Bæredygtig udvikling bygget på tålmodighed og økonomisk ansvarlighed.

4 fokusområder over en 4-årige periode skal sikre Bagerlandsholdet som en troværdig organisation med et stærkt fællesskab.

1. Faglig udvikling

Vi skal være i konstant udvikling for at sikre et solidt fundament, både på nye opskrifter & teknikker til konkurrencerne.

Udviklingen af deltagerne sikres også via efteruddannelse som dyrkes via det netværk der er med sponsorerne.

2. Bedste talentakademi

Der skabes mere synergi mellem landshold, DM i Skills, EM for unge bagere og World Skills.

Vinderen af DM i Skills indstilles til landsholdet, således at talentmassen i større grad dyrkes på landsholdet.

Fremtidens talenter udvikles gennem målrettet forløb, og disse tillægges mere ansvar for egen læring.

3. Tilfredshed i partnerskab

Vi skal have høj tilfredshed blandt partnere og sponsorer gennem udvikling af stærke oplevelser og fællesskab.

Vi vil være dygtigst til systematisk at indsamle viden og feeedback til løbende udvikling af et mere værdiskabende samarbejde med partnere og sponsorer.

Tilfredshed og fællesskab vil ligeledes skabes gennem inklusion og involvering af partnere i innovations –og udviklingsprocesser.

Økonomisk ansvarlighed

Den nedsatte styregruppe for landsholdet har til opgave at sikre økonomisk fremgang og stabilitet over de kommende 4 år.

Økonomisk bæredygtighed skal sikre de optimale rammer, for at kunne indfri de faglige målsætninger.

Løbende dialog og åbenhed mellem styregruppe og sponsorer, skal være bærende for den økonomiske interesse udefra.

Back To Top